Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY TNHH POSCO ICT VIỆT NAM

CONG TY TNHH POSCO ICT VIET NAM

LĨNH VỰC KINH DOANH CÔNG TY TNHH POSCO ICT VIỆT NAM:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Lập trình máy vi tính 6201 N
2 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202 N
3 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6209 N
4 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 Y

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: