Thông Tin Công Ty

Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG ANH HUY

CONG TY CO PHAN (CP) CO KHI XAY DUNG ANH HUY

LĨNH VỰC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG ANH HUY:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 N
2 Phá dỡ 4311 N
3 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311 N
4 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 N
5 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320 N
6 Xây dựng nhà các loại 4100 N
7 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
8 Xây dựng công trình công ích 4220 N
9 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100 N
10 Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511 N
11 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592 N
12 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 N
13 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 N
14 Chuẩn bị mặt bằng 4312 N
15 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759 N
16 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120 N
17 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
18 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 N
19 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
20 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
21 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
22 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
23 Lắp đặt hệ thống điện 4321 N
24 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
25 Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622 N
26 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 Y

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
Chú ý: Thông tin tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính chất tham khảo.
thành lập công ty | tra cứu tên công ty | tra cứu tên doanh nghiệp | tra cứu mã số thuế | tra cứu thông tin công ty | tra cứu thông tin doanh nghiệp | gia hạn chữ ký số | thành lập công ty 100% vốn nước ngoài | thành lập công ty trọn gói