Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU HẢI

CONG TY TNHH DUOC PHAM CHAU HAI

LĨNH VỰC KINH DOANH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU HẢI:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
2 Bán buôn thực phẩm 4632 N
3 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 Y

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: