Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY TNHH HẢI MINH

CONG TY TNHH HAI MINH

LĨNH VỰC KINH DOANH CÔNG TY TNHH HẢI MINH:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh 4770 N
2 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290 Y

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: