Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY TNHH JADE RIVER

CONG TY TNHH JADE RIVER

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH JADE RIVER:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 Y
2 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490 N
3 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320 N
4 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N
5 Giáo dục nghề nghiệp 8532 N
6 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 N
7 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630 N
8 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 N
9 Bán buôn đồ uống 4633 N
10 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
11 Giáo dục thể thao và giải trí 8551 N
12 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000 N
13 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 N
14 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 N
15 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723 N
16 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
17 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 N
18 Phá dỡ 4311 N
19 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
20 Dịch vụ liên quan đến in 1812 N
21 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759 N
22 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651 N
23 In ấn 1811 N
24 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559 N
25 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 8219 N
26 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920 N
27 Cho thuê xe có động cơ 7710 N
28 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 N
29 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
30 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
31 Bán buôn thực phẩm 4632 N
32 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560 N
33 Xây dựng công trình công ích 4220 N
34 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 N
35 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610 N
36 Quảng cáo 7310 N
37 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
38 Xây dựng nhà các loại 4100 N
39 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619 N
40 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773 N
41 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721 N
42 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 4620 N
43 Chuẩn bị mặt bằng 4312 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: