Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KINH BẮC

CONG TY CO PHAN (CP) CONG NGHE SAN XUAT VA THUONG MAI KINH BAC

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KINH BẮC:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 Y
2 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 5221 N
3 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
4 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 N
5 Xây dựng nhà các loại 4100 N
6 Thu gom rác thải không độc hại 3811 N
7 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 4620 N
8 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
9 Xây dựng công trình công ích 4220 N
10 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110 N
11 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 N
12 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 N
13 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012 N
14 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
15 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 N
16 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610 N
17 Chế biến và bảo quản rau quả 1030 N
18 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810 N
19 Trồng cây cao su 0125 N
20 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320 N
21 Quảng cáo 7310 N
22 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N
23 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559 N
24 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520 N
25 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
26 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 N
27 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 N
28 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
29 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
30 Bán mô tô, xe máy 4541 N
31 Chuẩn bị mặt bằng 4312 N
32 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900 N
33 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
34 Phá dỡ 4311 N
35 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N
36 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 N
37 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821 N
38 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ 2930 N
39 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
40 Lắp đặt hệ thống điện 4321 N
41 Thoát nước và xử lý nước thải 3700 N
42 Sản xuất linh kiện điện tử 2610 N
43 Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210 N
44 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: