Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

CONG TY CO PHAN (CP) CUNG CAP GIAI PHAP TRUYEN THONG VIET NAM

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Lập trình máy vi tính 6201 Y
2 Đại lý du lịch 7911 N
3 Bán mô tô, xe máy 4541 N
4 Cổng thông tin 6312 N
5 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
6 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619 N
7 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 N
8 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
9 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); 4512 N
10 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640 N
11 Cung ứng lao động tạm thời 7820 N
12 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 N
13 Bán buôn thực phẩm 4632 N
14 Bán buôn đồ uống 4633 N
15 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773 N
16 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N
17 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 4620 N
18 Hoạt động hậu kỳ 5912 N
19 Xuất bản phần mềm 5820 N
20 Cho thuê xe có động cơ 7710 N
21 Quảng cáo 7310 N
22 Hoạt động thư viện và lưu trữ 9101 N
23 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
24 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6209 N
25 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N
26 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 N
27 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559 N
28 Hoạt động viễn thông khác 6190 N
29 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202 N
30 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651 N
31 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 N
32 Giáo dục nghề nghiệp 8532 N
33 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311 N
34 Điều hành tua du lịch 7912 N
35 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 N
36 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: