Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY TNHH TAM HYM

CONG TY TNHH TAM HYM

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH TAM HYM:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723 Y
2 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh 4724 N
3 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 N
4 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
5 Bán buôn thực phẩm 4632 N
6 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634 N
7 Bán buôn đồ uống 4633 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: