Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY TNHH J.K VINA

CONG TY TNHH J.K VINA

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH J.K VINA:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Xây dựng nhà các loại 4100 Y
2 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
3 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
4 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
5 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
6 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 N
7 Chuẩn bị mặt bằng 4312 N
8 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
9 Sản xuất hoá chất cơ bản 2011 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: