Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÍCH THIÊN

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN (MTV) ICH THIEN

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÍCH THIÊN:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651 Y
2 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511 N
3 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 N
4 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 N
5 Quảng cáo 7310 N
6 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311 N
7 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6209 N
8 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202 N
9 Lập trình máy vi tính 6201 N
10 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 N
11 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: