Thông Tin Công Ty

Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

CONG TY CO PHAN (CP) DAU TU VA PHAT TRIEN BAT DONG SAN AN GIA

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810 Y
2 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
3 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311 N
4 Cổng thông tin 6312 N
5 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619 N
6 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 N
7 Xây dựng công trình công ích 4220 N
8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 N
9 Phá dỡ 4311 N
10 Chuẩn bị mặt bằng 4312 N
11 Lắp đặt hệ thống điện 4321 N
12 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
13 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
14 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6209 N
15 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202 N
16 Lập trình máy vi tính 6201 N
17 Quảng cáo 7310 N
18 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320 N
19 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 N
20 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
21 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6820 N
22 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 N
23 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
24 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651 N
25 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 N
26 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
27 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
28 Xây dựng nhà các loại 4100 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
Chú ý: Thông tin tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính chất tham khảo.
thành lập công ty | tra cứu tên công ty | tra cứu tên doanh nghiệp | tra cứu mã số thuế | tra cứu thông tin công ty | tra cứu thông tin doanh nghiệp | gia hạn chữ ký số | thành lập công ty 100% vốn nước ngoài | thành lập công ty trọn gói | áo khoác | áo thun