Thông Tin Công Ty

Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC VÀ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ

CONG TY CO PHAN (CP) TRI THUC VA CONG NGHE CAO QUOC TE

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC VÀ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490 Y
2 Xây dựng nhà các loại 4100 N
3 Xây dựng công trình công ích 4220 N
4 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 N
5 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
6 Lắp đặt hệ thống điện 4321 N
7 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 N
8 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 N
9 Bán buôn đồ uống 4633 N
10 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 N
11 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
12 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799 N
13 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 N
14 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741 N
15 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822 N
16 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
17 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821 N
18 Thu gom rác thải độc hại 3812 N
19 Thu gom rác thải không độc hại 3811 N
20 Thoát nước và xử lý nước thải 3700 N
21 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600 N
22 Sản xuất hoá chất cơ bản 2011 N
23 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900 N
24 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653 N
25 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
26 Điều hành tua du lịch 7912 N
27 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920 N
28 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211 N
29 Giáo dục tiểu học 8520 N
30 Giáo dục mầm non 8510 N
31 Giáo dục nghề nghiệp 8532 N
32 Đào tạo cao đẳng 8541 N
33 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559 N
34 Đào tạo đại học và sau đại học 8542 N
35 Đại lý du lịch 7911 N
36 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320 N
37 Cung ứng lao động tạm thời 7820 N
38 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4761 N
39 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 4772 N
40 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N
41 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
42 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110 N
43 Quảng cáo 7310 N
44 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn 7220 N
45 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 7210 N
46 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830 N
47 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
Chú ý: Thông tin tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính chất tham khảo.
thành lập công ty | tra cứu tên công ty | tra cứu tên doanh nghiệp | tra cứu mã số thuế | tra cứu thông tin công ty | tra cứu thông tin doanh nghiệp | gia hạn chữ ký số | thành lập công ty 100% vốn nước ngoài | thành lập công ty trọn gói | áo khoác | áo thun