Thông Tin Công Ty

Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÂY XANH AN LỘC

CONG TY TNHH VE SINH CAY XANH AN LOC

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÂY XANH AN LỘC:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Vệ sinh chung nhà cửa 8121 Y
2 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130 N
3 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 N
4 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 N
5 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
6 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 4620 N
7 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
8 Xây dựng nhà các loại 4100 N
9 Sửa chữa thiết bị điện 3314 N
10 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 N
11 Phá dỡ 4311 N
12 Xây dựng công trình công ích 4220 N
13 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 N
14 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129 N
15 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110 N
16 Điều hành tua du lịch 7912 N
17 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920 N
18 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
19 Đại lý du lịch 7911 N
20 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
21 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
22 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
Chú ý: Thông tin tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính chất tham khảo.
thành lập công ty | tra cứu tên công ty | tra cứu tên doanh nghiệp | tra cứu mã số thuế | tra cứu thông tin công ty | tra cứu thông tin doanh nghiệp | gia hạn chữ ký số | thành lập công ty 100% vốn nước ngoài | thành lập công ty trọn gói