Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ VIỆT NAM

CONG TY CO PHAN (CP) GOM SU VIET NAM

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ VIỆT NAM:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 Y
2 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000 N
3 Bán buôn thực phẩm 4632 N
4 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
5 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 N
6 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 N
7 In ấn 1811 N
8 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
9 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6820 N
10 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
11 Quảng cáo 7310 N
12 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 N
13 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320 N
14 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560 N
15 Giáo dục nghề nghiệp 8532 N
16 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
17 Bán mô tô, xe máy 4541 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: