Thông Tin Công Ty

Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT NHẬT

CONG TY TNHH SAN XUAT CO KHI CHINH XAC VIET NHAT

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT NHẬT:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822 Y
2 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N
3 Đại lý du lịch 7911 N
4 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311 N
5 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821 N
6 Sản xuất linh kiện điện tử 2610 N
7 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592 N
8 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 N
9 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
10 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
11 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
12 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 N
13 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012 N
14 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173