Thông Tin Công Ty

Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI VIỆT

CONG TY CO PHAN (CP) DAU TU VA PHAT TRIEN DAI VIET

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI VIỆT:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 Y
2 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104 N
3 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
4 Cho thuê xe có động cơ 7710 N
5 Đại lý du lịch 7911 N
6 Điều hành tua du lịch 7912 N
7 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920 N
8 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029 N
9 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560 N
10 Bốc xếp hàng hóa 5224 N
11 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N
12 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619 N
13 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810 N
14 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012 N
15 Giáo dục nghề nghiệp 8532 N
16 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
17 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600 N
18 Xây dựng nhà các loại 4100 N
19 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
20 Xây dựng công trình công ích 4220 N
21 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741 N
22 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821 N
23 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822 N
24 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900 N
25 Thoát nước và xử lý nước thải 3700 N
26 Thu gom rác thải không độc hại 3811 N
27 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
28 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
29 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651 N
30 Bán buôn đồ uống 4633 N
31 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 4620 N
32 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
33 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 N
34 Chuẩn bị mặt bằng 4312 N
35 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 N
36 Thu gom rác thải độc hại 3812 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
Chú ý: Thông tin tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính chất tham khảo.
thành lập công ty | tra cứu tên công ty | tra cứu tên doanh nghiệp | tra cứu mã số thuế | tra cứu thông tin công ty | tra cứu thông tin doanh nghiệp | gia hạn chữ ký số | thành lập công ty 100% vốn nước ngoài | thành lập công ty trọn gói | áo khoác | áo thun