Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỒ GỖ PHẠM MINH TUẤN

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN (MTV) SAN XUAT THUONG MAI DO GO PHAM MINH TUAN

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỒ GỖ PHẠM MINH TUẤN:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100 Y

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: