Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NAM PHÚ LỘC

CONG TY CO PHAN (CP) TU VAN DAU TU VA XAY DUNG NAM PHU LOC

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NAM PHÚ LỘC:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110 Y
2 Cho thuê xe có động cơ 7710 N
3 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619 N
4 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6820 N
5 Phá dỡ 4311 N
6 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
7 Xây dựng công trình công ích 4220 N
8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 N
9 Xây dựng nhà các loại 4100 N
10 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322 N
11 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080 N
12 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629 N
13 Chăn nuôi khác 0149 N
14 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
15 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
16 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
17 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N
18 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt); 4931 N
19 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 N
20 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 N
21 Chuẩn bị mặt bằng 4312 N
22 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
23 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 N
24 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 N
25 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 N
26 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 4620 N
27 Chăn nuôi gia cầm 0146 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: