Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TINH KHIẾT NAM VIỆT

CONG TY CO PHAN (CP) NUOC TINH KHIET NAM VIET

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TINH KHIẾT NAM VIỆT:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Sản xuất đồ uống không cồn 1104 Y

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: