Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BÌNH HÒA TIẾT

CONG TY CO PHAN (CP) QUOC TE BINH HOA TIET

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BÌNH HÒA TIẾT:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 4200 Y

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: