Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN

CONG TY CO PHAN (CP) BENH VIEN TAI MUI HONG SAI GON

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá 8610 Y
2 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: