Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY TNHH SONG LONG

CONG TY TNHH SONG LONG

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH SONG LONG:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 Y
2 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
3 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320 N
4 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821 N
5 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822 N
6 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100 N
7 Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240 N
8 Quảng cáo 7310 N
9 Sửa chữa thiết bị điện 3314 N
10 Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511 N
11 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính); 2817 N
12 In ấn 1811 N
13 Xây dựng nhà các loại 4100 N
14 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 N
15 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
16 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
17 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
18 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651 N
19 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
20 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
21 Lắp đặt hệ thống điện 4321 N
22 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 N
23 Bán mô tô, xe máy 4541 N
24 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 N
25 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: