Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI VẠN SANH

CONG TY CO PHAN (CP) THUONG MAI SAN XUAT THUC AN CHAN NUOI VAN SANH

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI VẠN SANH:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Sản xuất thực phẩm khác 1070 Y

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: