Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

CONG TY CO PHAN (CP) THUONG MAI NGUYEN KIM

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810 Y
2 Sản xuất linh kiện điện tử 2610 N
3 Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán 6900 N
4 Sản xuất thiết bị truyền thông 2630 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: