Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HIỆP LỰC

CONG TY TNHH CO KHI XAY DUNG THUONG MAI HIEP LUC

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HIỆP LỰC:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 4200 Y
2 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 4650 N
3 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
4 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 2599 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: