Thông Tin Công Ty

Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

CONG TY CO PHAN (CP) VAN HOA PHUONG NAM

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719 Y
2 Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ); 4790 N
3 In ấn 1811 N
4 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu 2399 N
5 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 2599 N
6 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680 N
7 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742 N
8 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 5221 N
9 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 1700 N
10 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6329 N
11 Hoạt động chiếu phim 5914 N
12 Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác 9529 N
13 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 N
14 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329 N
15 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810 N
16 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490 N
17 Quảng cáo 7310 N
18 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N
19 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 5911 N
20 Dịch vụ liên quan đến in 1812 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
Chú ý: Thông tin tra cứu doanh nghiệp chỉ mang tính chất tham khảo.
thành lập công ty | tra cứu tên công ty | tra cứu tên doanh nghiệp | tra cứu mã số thuế | tra cứu thông tin công ty | tra cứu thông tin doanh nghiệp | gia hạn chữ ký số | thành lập công ty 100% vốn nước ngoài | thành lập công ty trọn gói | áo khoác | áo thun