Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

CONG TY CO PHAN (CP) XI MANG HA TIEN 1

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394 Y

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: