Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 8

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN (MTV) DICH VU CONG ICH QUAN 8

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 8:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 9600 Y

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: