Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN (MTV) HOI KY NGHE QUE HAN

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Sản xuất hoá chất cơ bản 2011 Y

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: